Převystrojování vrtů

Tak jako u všech součástí vodárenského systému dochází i u výstroje vrtů k jejich stárnutí či poškození. Podle různých druhů výstroje rozeznáváme i různé druhy poškození. U výstroje z kameniny či UGI filtrů může dojít k poškození už při výstavbě následkem neopatrné manipulace či vadou materiálu nebo v průběhu užívání neopatrnou manipulací při vytahování nebo spouštění čerpadla. U výstroje z oceli se k negativním faktorům přidružuje i agresivita vody. Následkem koroze může dojít ke ztenčení stěny výstroje či k jejímu úplnému proděravění. Avšak i takto poškozený vrt lze využívat. Je ale nezbytné jej převystrojit. Nejvýhodnějším materiálem pro převystrojení se jeví PVC nebo nerezová ocel. Touto metodou lze výrazně prodloužit životnost vrtů.