Vtahování polyethylenového potrubí

V průběhu času nastávají ve většině vodovodních řádů změny povrchu vnitřních stěn trub vlivem koroze a usazováním látek z dopravované vody a prostředí, ve kterém jsou trouby vystaveny působení elektrochemických a biologických činitelů. Inkrustace v potrubí bývá mazlavý nános nebo pevná, až velmi tvrdá usazenina strupovité podoby. Chemické složení inkrustace se liší podle druhu trubního materiálu a je podmíněno mnoha faktory, často místního významu. Inkrustace zvětšuje drsnost stěn a zmenšuje průtočný profil. Všechny typy inkrustací vytvářejí médiu drsnou styčnou plochu, kolmo působící na směr proudění vody. Přesto vliv drsnosti stěn bývá často podceňován. Inkrustace můžeme odstraňovat čištěním potrubí a nebo jejímu vzniku předcházet - snižovat drsnost stěn trub. Jedním ze způsobů, jak toho můžeme dosáhnout, je vtahování polyethylenového potrubí do stávajícího řádu.

Tato technologie má několik výhod:
- dokonalá hladkost stěny potrubí
- odolnost tohoto materiálu proti chemické korozi
- redukce výkopových prací na minimum při úplné obnově vodovodního řádu

Existuje několik způsobů spojení jednotlivých úseků nového polyethylenového potrubí. Jsou to zejména "studený spoj" pomocí spojek a "teplý spoj" prováděný svárem.