Regenerace vrtaných a kopaných studní

Životnosti a stárnutí vrtaných studní je většinou věnováno málo pozornosti. Lze konstatovat, že pozornost provozovatelů bývá často omezena na sledování množství vody teprve tehdy, až je vody nedostatek. Teprve pak se začne uvažovat o nějakém zásahu.

Pokles vydatnosti

Po uvedení studny do provozu dochází postupně ke stárnutí a degeneraci vodního zdroje. Musíme počítat s různými vlivy, které toto znehodnocení vyvolávají. Jsou to vlivy mechanické, chemické, chemicko-fyzikální a biologické.

Příčiny snižování vydatnosti vodního zdroje jsou hlavně tyto:
a) zapískování studní
b) zatěsňování filtru jílovými částicemi
c) působení železa a manganu ve vodě
d) činnost železitých bakterií
e) odstavení zdroje na delší dobu z činnosti

K pískování studní dochází překročením vtokové rychlosti vody a nesprávným režimem čerpání. Zatěsňování filtru jílovými částicemi je dáno existencí potenciálního rozdílu mezi povrchem těchto částic a povrchem zárubnice. Jílové částice nabité záporně se potom usazují na vnějším povrchu perforované zárubnice (popř. filtru). Působením železa a manganu ve vodě se na základě chemických reakcí tvoří inkrusty. Působením železitých bakterií nastává ucpání okolí vrtu a výstroje. Při zhotovení nového vrtu, který není ihned připojen na odběrný řád a využíván, nastává zanesení filtru a vtokových cest jemnými částicemi písku a jílu.

Regenerace

Při dnešních vysokých nákladech na vybudování nových vrtů využíváme na prodloužení životnosti vrtů stávajících jejich regeneraci. Regenerací se téměř vrátíme k původní vydatnosti za nepoměrně nižších nákladů. V současné době disponuje naše firma moderním zařízením na regeneraci vrtaných studní a to až do hloubky 300 m. Regeneraci provádíme třemi způsoby:

Regenerace mechanická

Obnovení propustnosti perforovaných zárubnic, promytí filtru, obsypu a vtokových cest hydraulicko-pneumatickými rázy za pomoci speciálních nástrojů, odstranění nánosu usazenin z kalníku vrtu, očištění stěn od inkrustů.

Regenerace chemická

V současné době je nejpoužívanější a nejprogresivnější metodou systém, jehož základ tvoří kyselina citronová Tento způsob má zároveň nejbezpečnější odbourání kyselosti vody.

Regenerace kombinovaná

Při regeneraci kombinované se předcházející způsoby spojují. Üčinnost chemického činidla se zvyšuje jeho prouděním. Proudění se zajišťuje mechanickým zařízením. Před volbou a objednávkou regenerace vrtů doporučujeme prohlídku TV kamerou, která ukáže stav vrtu a napomůže při stanovení způsobu regenerace. Tyto prohlídky provádí rovněž naše společnost a to od průměru vrtu resp. výstroje 120 mm a hloubky vrtu 200 m.