Hydraulické čištění potrubí

Spočívá v protlačování nástroje potrubím vodou. Při průchodu potrubím je nástroj ovladatelný pouze jako součást média, manipulací vodou.
Neupoutaný nástroj s vysílačem je instalován do potrubí po demontáži tvarovek, armatur, celé trouby, výřezu na potrubí apod. Výstup nástroje je podobný jako vstup.
Technologie celého zásahu se podřizuje jednotlivým podmínkám a požadavkům provozovatele vodovodu. Zjednodušeně lze říci, že čištění musí být provedeno v plné kvalitě bez podstatných problémů, s minimální výlukou vodovodního provozu. Práce tedy musí být důkladně připravena.
Volbu čistitelných úseků ovlivňuje: světlost potrubí, skladba trub a řadu, povaha inkrustace, čistící účinnost nástroje, možnost bezpečného odvodu výplachu a jiné. Snaha je prodlužovat čistitelné úseky při zachování kvality práce, neboť samotný průchod nástroje je časově méně náročný, než práce spojené s jeho vstupem a výstupem.
Základní požadavky na nástroje jsou čistící schopnost, pružnost axiální i radiální a seřiditelnost. Naše firma používá nástroje vlastní konstrukce, které jsou patentovány firmou Vodní zdroje Holešov a jsou to:
- pružné mnohabřité nástroje jedno a vícedílné typu RYTÍŘ
- pružné mnohabřité drátěnkové vaky typu DRAK
- a nástrojem z dovozu – turbinky a lasičky

Manipulace s vodou se provádí čerpadly, sekčními a kalosvodovými šoupaty, speciálními uzávěry. Pomocí manipulace se upravují hydraulické poměry v čištěném úseku. Místa výplachu se určují s ohledem na jeho bezpečný odvod. Způsob startu nástroje závisí od charakteristiky vodovodu – výtlačný či gravitační, a zda je nástroj instalován do zavodněného nebo odvodněného potrubí. Sledování nástroje se provádí detektorem, odposlechem, vodoměrem, nebo registrátorem průtoku. Důvodem sledování nástroje je mít znalost o jeho poloze a rychlosti pohybu, které se porovnává s teoretickým předpokladem. Veškeré údaje pracovního týmu z čištěného úseku jsou sdělovány radiostanicemi vedoucímu pracovníkovi, který je zaznamenává a činí z nich potřebné závěry. Vstup a výstup nástroje je možno řešit:
- využití objektu se šoupaty
- montážní vložkou
- TP kusem
- skalpelem na potrubí

Rozmístění objektů pro vstup a výstup nástroje by mělo splňovat tyto podmínky:
- snadná odvodnitelnost
- umístění objektu ve směru toku vody před kalosvodem

Vzdálenost vstupu a výstupu je udána pouze orientačně:

DN 150 mm - do 2500 m
DN 200 – 250 mm - do 4000 m
DN 300 – 400 mm - do 5000 m
DN 500 – 700 mm - do 8000 m
DN 800 – 1500 mm - do 10000 m

Pohyb čistícího nástroje vyžaduje určité hydraulické poměry, Orientačně doporučené hodnoty jsou uvedeny v následující tabulce.

Průměr Q-1.s-1 V-m.s-1 MPa
150 18 1,02 0,4
200 31 1 0,34
250 49 1 0,26
300 63 0,89 0,21
400 112 0,89 0,14
500 175 0,89 0,12
600 255 0,9 0,11
700 310 0,81 0,09
800 410 0,82 0,08
1000 550 0,7 0,06
1200 680 0,6 0,04

Dále se doporučuje:

- volit u malých a středních světlostí vodovodních řadů táhlé oblouky, oblouky ze svařovaných trub konstruovat tak, aby byl respektován normou daný tvar a počet segmentů.
- aby provozní řád ve své příslušné části obsahoval pokyny související s kontrolou průchodnosti a čištěním potrubí. Jedná se také o měření kapacity a náročnosti na energii.