Rotační čištění potrubí

Jedním z faktorů, které způsobují poruchy na plynulé hospodárné dopravě vody je přítomnost nežádoucích cizích předmětů a inkrustace v potrubí.

Pouhým proplachem není možno nečistoty a cizí předměty z porubí odstranit.

Přítomnost cizích předmětů, stejně jako časté zavzdušnění, způsobuje nebo urychluje tvorbu inkrustace.

Z důvodů hospodárnosti provozů je proto nutné inkrustacím buď zabránit, nebo je včas a pravidelně odstraňovat.

Mechanické čištění potrubí

Je takové, kdy čistící nástroj, upevněný na soutyčí je poháněn agregátem, umístěným mimo potrubí. Agregát vyvolává rotační pohyb a umožňuje přímočarý posun. Funkcí vody je chladit nástroj a odplavovat uvolněné a rozdrcené inkrustace. Potrubí se tedy čistí rotací nástrojů různých konstrukcí podle povahy inkrustace. Nástroje jsou upevněny na velmi pružném soutyčí z ušlechtilé oceli, které je napojeno na speciální pojízdný agregát s benzinovým motorem. Ve výkopu se vyřízne asi 1 m trouby a proti toku vody se odvrtává inkrustace, která rozdrcena vytéká s výplachovou vodou do zaváděcího výkopu, odkud je odčerpána. Tlak vody musí směřovat proti nástroji. Používány jsou původní anglické soupravy GD (General Descaling Co Ltd) pro čištění potrubí DN 50 - 125 mm na vzdálenost do 250 m.