anglická_vlajka

Rotační čištění potrubí Rotační čištění potrubí

Při tomto způsobu je použito k očištění potrubí technologie rotačního hřídele - nástroje vedeného soutyčím. Tato metoda je vhodná u zvláště tvrdých inkrustací. Takto jsme schopni čistit litinové a ocelové potrubí o rozměru DN 65 - 150 mm.

Hydraulické čištění potrubí Hydraulické čištění potrubí

Při tomto způsobu čištění potrubí je použito technologie volně pouštěných nástrojů se signalizací s využitím hydrauliky daného potrubí. Takto jsme schopni čistit potrubí všech materiálů o rozměru DN 80 -1200 mm. Rovněž provádíme kontrolu průchodnosti potrubí tj. první čištění vodovdního řadu před jeho trvalým uvedením do provozu.

Regenerace vrtaných a kopaných studní Regenerace vrtaných a kopaných studní

Provádíme mechanickou i chemickou regeneraci studní všech materiálů od rozměru DN 100 mm do hloubky max. 300 m. Při mechanické regeneraci používáme technologie promývání filtrů tlakovou vodou a vzduchem se současným odstraněním inkrustací ze stěn pažnice vrtu. Chemickou regeneraci provádíme současně s regenerací mechanickou. Preferujeme systém, jehož základ tvoří kyselina citrónová. Tato metoda je nejbezpečnější z hlediska odbourávání kyselosti vody.

Vtahování polyethylenového potrubí Vtahování polyethylenového potrubí

Polyethylenové potrubí díky inertnosti tohoto materiálu a hladkosti stěny výrazně snižuje usazování nečistot a tvorbu inkrustací. Vtahování polyethylenového potrubí se provádí do stávajícího řadu.

Převystrojování vrtů Převystrojování vrtů

Jsme schopni provádět úpravy zhlaví vrtů, výměnu jímacích potrubí a ovládacích armatur a jejich napojení na stávající vodárenský systém.

TV prohlídka TV prohlídka

Z důvodu zjištění aktuálního stavu výstroje vrtu provádíme prohlídku TV kamerou před začátkem i po ukončení regenerace. Kamerou jsme schopni provádět prohlídku vrtů do hloubky max. 200 m a rozměru DN od 100 mm. Z prohlídky zhotovíme na přání záznam na video kazetu, nebo CD.

Rozbor vody Rozbor vody

Jsme schopni zajistit kompletní chemický a biologický rozbor z dodaného vzorku vody.

Časově limitované ověření vydatnosti zdroje Časově limitované ověření vydatnosti zdroje

Na přání zákazníka zajistíme krátkodobou či dlouhodobou čerpací zkoušku. Zkoušku lze provádět samostatně nebo jako součást mechanické či kombinované regenerace.


Kontakt:   Jan Antoš
602 946 597
jan.antos@atlas.cz